Month: July 2014

 • title屬性可選

  重要內容優先加載(第一個鏈接最好是網站主關鍵詞,不刻意要求),可以用css來處理,索引一篇文章的長度也是有限制的,一定要把最重要的內容,優先展現給蜘蛛,這方面你可以通過查看一些比較大的網頁快照來求證。。 圖片大小聲明:如果圖片大小不做定義的話,頁面需要重新渲染,就會影響到速度。 圖片一定要添加alt屬性,title屬性可選:蜘蛛不認識圖片上的內容,隻能通過alt屬性來判斷,如果是商品列表頁,所有商品都加了alt和title的話,容易造成堆砌關鍵詞,所以我一般是隻加alt屬性。 鏈接可根據實際需求添加title屬性以及nofllow值;非特殊性鏈接,鏈接地址一定要寫入herf屬性,有些前端開發人員爲了省事,直接用div加個click事件當鏈接,在視覺上和使用上確實是實現了鏈接效果,但是做過SEO優化的人員都知道,蜘蛛目前對於js的支持很差,基本無法讀取裏面的鏈接地址。所以說用click事件是絕對不允許的,特別是一些重要的導航鏈接。每個頁面隻能出現一次H1標籤,H2標籤可以多次:H1權重很高,普遍認爲僅次於title,一般資訊詳情頁的標題、商品詳情頁的標題,都放在H1裏。

 • 外鏈最好是要相關的

  外鏈最好是要相關的,比如:電視劇裏面的牙膏廣告,XXXX醫學博士推薦XXXX牙膏, 這是一種投票。夫唯老師推薦我們使用seowhy工具查詢網站權重,這也是一種投票,垃圾鏈接就好比無意義的推薦: XXXX醫學博士推薦seowhy工具查詢網站權重夫唯老師推薦我們使用XXXX牙膏…… ….. 不過效果還是有的,畢竟N多粉絲裏面會有那麽一批人使用夫唯老師推薦的牙膏,所以:權重非常高的話,行業不想關也能帶來排名提升,但是折扣打的非常大。權重,最重要的是權,權威性,他是某個行業或領域裏的相對概念。 外鏈沒收錄有效嗎?這就好比百度聽到有人說夫唯老師好,但是用戶去問百度的時候,百度出於各種原因沒轉達給用戶,但是這些投票確確實實是存在的。外鏈的分佈講究自然,最忌諱老在一個網站發,一看就是站長本人發的,等同於王婆賣瓜,即使發一萬條意義不大,而且危險。外鏈分佈自然化第一點就是,假如你有10000條外鏈,在同一個網站(應該說是IP並且含二級域名在內)不要超過2000條,否則就非常危險,盡量保持均勻,一個網站導入鏈接的份額不要超過20%。 外鏈其實就是一種投票,範圍越廣泛越好,比如:一個人說夫唯老師人品好說了一萬遍, 另一種情況是一萬個人說夫唯老師人品好每人說了一次。哪種情況是最能讓人信服夫唯老師人品好的?不言自明了。

 • 可以提升關鍵詞的排名

  在上圖中我們看到百度站長論壇的版主說了純文本外鏈是可以被蜘蛛抓取的,那麽也就證實了蜘蛛是可以通過這樣的鏈接進入我們的網站,那麽隻要蜘蛛有進入,就會有一定的權重流入哦,所以說是絕對可以增加我們網站的權重。證實之後,小編就多說廢話了,下面來具體說一下這些純文本外鏈的作用吧。 哈哈,所以在這裏小編還是建議各位多做一些純文本外鏈來提升網站核心的關鍵詞,至於那些我們做的長尾關鍵詞的其實用錨文本的形式效果要好一些哦。其實說道可以提升網站關鍵詞的排名就有點廢話了,因爲這些純文本外鏈蜘蛛能爬行就能給權重,有了權重之後網站的排名怎麽能不提升呢? (一)可以增加網站的權重。 (二)可以提升關鍵詞的排名。 並且大家如果經常觀察一些網站的話,你會發現很多牛站,他們的外鏈也並不是說錨文本外鏈很多,大部分其實都是純文本的哦。

 • Site List

  pepper.seoservice.org.hkpeppermill.seoservice.org.hkmill.seoservice.org.hkspice-mill.seoservice.org.hkvan.seoservice.org.hkcallvan.seoservice.org.hkcall-van.seoservice.org.hkvanrental.seoservice.org.hkfurniture.seoservice.org.hkgarden-furniture.seoservice.org.hkchildren-furniture.seoservice.org.hk3m.seoservice.org.hktable.seoservice.org.hkchair.seoservice.org.hksofa.seoservice.org.hkpsoriasis.seoservice.org.hkpsoriasishk.seoservice.org.hkpsoriasis-hk.seoservice.org.hkdse.seoservice.org.hkhkale.seoservice.org.hkhkcee.seoservice.org.hkpastpaper.seoservice.org.hkcopierparts.seoservice.org.hkcopier-parts.seoservice.org.hkhcms.seoservice.org.hkhris.seoservice.org.hkhumancapital.seoservice.org.hkpayroll-software.seoservice.org.hkgym.seoservice.org.hkpersonal-traine.seoservice.org.hkpersonaltraine.seoservice.org.hkfitness.seoservice.org.hkshirt.seoservice.org.hkteam.seoservice.org.hkfootball-shirt.seoservice.org.hktshirt.seoservice.org.hksciatica.seoservice.org.hkhurts.seoservice.org.hkknee-pain.seoservice.org.hkchiropractors.seoservice.org.hkbaby.seoservice.org.hkbb.seoservice.org.hkmilk.seoservice.org.hkloan.seoservice.org.hkmortgage.seoservice.org.hkmoney.seoservice.org.hkcredit.seoservice.org.hkpr.seoservice.org.hkpr-event.seoservice.org.hkevent.seoservice.org.hkpr-agency.seoservice.org.hkwine.seoservice.org.hkeventwine.seoservice.org.hkdrinks.seoservice.org.hkredwine.seoservice.org.hkwechat.seoservice.org.hkwebdoctor.seoservice.org.hkwebdesign.seoservice.org.hkschool.seoservice.org.hkuk.seoservice.org.hkstudyoverseas.seoservice.org.hkcatfood.seoservice.org.hkpet.seoservice.org.hkdogfood.seoservice.org.hkpetfood.seoservice.org.hkbrand.seoservice.org.hkbrand-agency.seoservice.org.hkbrandagency.seoservice.org.hkface.seoservice.org.hkbotox.seoservice.org.hkcosmetic.seoservice.org.hkhair.seoservice.org.hkhair-loss.seoservice.org.hkhairloss.seoservice.org.hkhelper.seoservice.org.hkdomestic.seoservice.org.hkhelper-agency.seoservice.org.hkbirthday.seoservice.org.hkbirthdayparty.seoservice.org.hkparty.seoservice.org.hkwedding.seoservice.org.hkplanner.seoservice.org.hkweddingphoto.seoservice.org.hkmakeup.seoservice.org.hkstorage.seoservice.org.hkmini.seoservice.org.hkself-storage.seoservice.org.hkwarehousing.seoservice.org.hkcnc-router.seoservice.org.hklaser-engraver.seoservice.org.hkcnc-laser.seoservice.org.hkgopro.seoservice.org.hkdji.seoservice.org.hkquadcopter.seoservice.org.hktamiya.seoservice.org.hkadvertising-umbrella.seoservice.org.hkadvertising-pen.seoservice.org.hkadvertising-gifts.seoservice.org.hkadvertising-fan.seoservice.org.hksciatica-treatment.seoservice.org.hkdisc.seoservice.org.hklumbago.seoservice.org.hkarthralgia.seoservice.org.hkfitness-method.seoservice.org.hkfitness-classes.seoservice.org.hkfitness-center.seoservice.org.hkfitness-trainer.seoservice.org.hkskindisease.seoservice.org.hkskin-disease.seoservice.org.hkcopierpartsseries.seoservice.org.hkcopier-parts-series.seoservice.org.hkcncrouter.seoservice.org.hkprinter.seoservice.org.hkflatbed-printer.seoservice.org.hkproduction-house.seoservice.org.hkpr-company.seoservice.org.hkadvertising-company.seoservice.org.hkuk-education.seoservice.org.hkuk-school.seoservice.org.hkuk-boarding-school.seoservice.org.hkpet-express.seoservice.org.hkpetexpress.seoservice.org.hkcatdogfood.seoservice.org.hkcat-dog-food.seoservice.org.hknotepad.seoservice.org.hkmoney-loan.seoservice.org.hkmoney-mortgage.seoservice.org.hkmoney-credit.seoservice.org.hkpr-event-production-company.seoservice.org.hkfitness-personal-traine.seoservice.org.hkadvertising-gifts-made.seoservice.org.hkcnc-laser-router.seoservice.org.hkneck-low-back-pain.seoservice.org.hkrentalagency.seoservice.org.hkphotocopierhk.seoservice.org.hkofficerentagency.seoservice.org.hkoffice-rent-agency.seoservice.org.hkofficerentagency-hk.seoservice.org.hkofficerentagencyhk.seoservice.org.hkrent-photo-copier.seoservice.org.hkhkofficerentagency.seoservice.org.hkrent-copier.seoservice.org.hkmoving.seoservice.org.hkmove.seoservice.org.hkmovinghome.seoservice.org.hkmovehome.seoservice.org.hkhousemove.seoservice.org.hkhousemoving.seoservice.org.hkpetdoghk1.seoservice.org.hkpetdoghk2.seoservice.org.hkpetdoghk3.seoservice.org.hkdrnathanng1.seoservice.org.hkdrnathanng2.seoservice.org.hkdrnathanng3.seoservice.org.hkfreepoint-clothing1.seoservice.org.hkfreepoint-clothing2.seoservice.org.hkfreepoint-clothing3.seoservice.org.hktipspro1.seoservice.org.hktipspro2.seoservice.org.hktipspro3.seoservice.org.hkcityray1.seoservice.org.hkcityray2.seoservice.org.hkcityray3.seoservice.org.hkprintexpert1.seoservice.org.hkprintexpert2.seoservice.org.hkprintexpert3.seoservice.org.hkredasia1.seoservice.org.hkredasia2.seoservice.org.hkredasia3.seoservice.org.hkunionfinance1.seoservice.org.hkunionfinance2.seoservice.org.hkunionfinance3.seoservice.org.hkwebs1.seoservice.org.hkwebs2.seoservice.org.hkwebs3.seoservice.org.hkrickyyufitness1.seoservice.org.hkrickyyufitness2.seoservice.org.hkrickyyufitness3.seoservice.org.hkroemer-bechtel1.seoservice.org.hkroemer-bechtel2.seoservice.org.hkroemer-bechtel3.seoservice.org.hklearning1.seoservice.org.hklearning2.seoservice.org.hklearning3.seoservice.org.hkmumbe1.seoservice.org.hkmumbe2.seoservice.org.hkmumbe3.seoservice.org.hkredwine1.seoservice.org.hkredwine2.seoservice.org.hkredwine3.seoservice.org.hkseo1.seoservice.org.hkseo2.seoservice.org.hkseo3.seoservice.org.hkseo4.seoservice.org.hkseo5.seoservice.org.hkseo6.seoservice.org.hkdrnathanng01.seoservice.org.hkrise2801.seoservice.org.hkmumbe01.seoservice.org.hkpetdoghk01.seoservice.org.hkdimensionworkshop01.seoservice.org.hktutor-tone01.seoservice.org.hkunionfinance01.seoservice.org.hkredasia01.seoservice.org.hkrickyyufitness01.seoservice.org.hkfreepoint-clothing01.seoservice.org.hkoyster.seoservice.org.hkmove011.seoservice.org.hkloan011.seoservice.org.hkmaids011.seoservice.org.hkmarketing011.seoservice.org.hktutor011.seoservice.org.hkair-conditioning011.seoservice.org.hkmarketing1a.seoservice.org.hkpr1a.seoservice.org.hkstudy1a.seoservice.org.hktutor1a.seoservice.org.hkrentalagency1a.seoservice.org.hkdocotor1a.seoservice.org.hkgym1a.seoservice.org.hkspeeddating1a.seoservice.org.hktoiletrepair1a.seoservice.org.hkhousemoving1a.seoservice.org.hkloan1a.seoservice.org.hkteamwave1a.seoservice.org.hkfootballtips1a.seoservice.org.hkgift1a.seoservice.org.hkmaid1a.seoservice.org.hkbaby1a.seoservice.org.hkgym2a.seoservice.org.hkspeeddating2a.seoservice.org.hktoiletrepair2a.seoservice.org.hkhousemoving2a.seoservice.org.hkloan2a.seoservice.org.hkteamwave2a.seoservice.org.hkfootballtips2a.seoservice.org.hkgift2a.seoservice.org.hkmaid2a.seoservice.org.hkbaby2a.seoservice.org.hkmarketing2a.seoservice.org.hkpr2a.seoservice.org.hkstudy2a.seoservice.org.hktutor2a.seoservice.org.hkrentalagency2a.seoservice.org.hkdocotor2a.seoservice.org.hkbma-tech.seoservice.org.hkmortgage22.seoservice.org.hknewfriends.seoservice.org.hkhome-services.seoservice.org.hkantenna22.seoservice.org.hkib-tutor22.seoservice.org.hkairconditioning2.seoservice.org.hkhdmicable.seoservice.org.hk

Seo China SEO HK 網站優化 SEO 價錢 E Marketing Seo Service seo hong kong SEO 香港網站優化公司 Marketing SEO MARKETING 整站優化 Seo Firm Eshop X SEO 網上商店推廣 Seo Marketing Internet Marketing SEO HONG KONG 網站優化 SEO 優化 SEO 網站排名